SLIM-regeling bevordert diversiteit

15-06-2023


De SLIM-regeling ondersteunt leren en ontwikkelen binnen het mkb en bereidt organisaties voor op de toekomst. De experts van Nehem helpen u graag om via de SLIM-subsidie diversiteit in uw organisatie te bevorderen. Bijvoorbeeld met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, een veilige werkcultuur of meer diversiteit in het personeelsbestand. De nieuwe SLIM-aanvraagronde voor individuele mkb’s staat open van 1 tot en met 28 september 2023.

SLIM-regeling en diversiteit

Bedrijven die diversiteit omarmen, plukken de vruchten van een bredere talentenpool en van meer betrokken en loyale werknemers. Daarnaast zorgt diversiteit voor meer creativiteit in teams en draagt ze bij aan een groter innovatiepotentieel. Het gaat hierbij niet alleen om het aanwerven van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. Maar ook om het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin alle werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen. Dit vergt een aanpassing in de huidige manier van werken binnen uw bedrijf. De SLIM-regeling helpt u hiermee op weg!

Wat is de SLIM-subsidie?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SLIM-regeling in 2020 in het leven geroepen om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Er zijn diverse activiteiten mogelijk voor de ontwikkeling van uw bedrijf en uw medewerkers. Het bevorderen van diversiteit in uw onderneming sluit hier goed bij aan.

Voor wie is SLIM bedoeld?

De volgende doelgroepen mogen SLIM-subsidie aanvragen:

  • individuele mkb’s
  • samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee mkb’s
  • grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Binnen de SLIM-regeling komen de volgende activiteiten voor subsidie in aanmerking:

  • A. doorlichten van de onderneming met als uitkomst een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
  • B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming
  • C. ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werknemers in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  • D. het bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

U kunt zowel activiteit A als C inzetten voor het creëren van meer diversiteit in uw onderneming:

  • Bij activiteit A onderzoekt u wat de huidige stand van zaken is rondom diversiteit in uw bedrijf.
  • Bij activiteit C kunt een methode ontwikkelen om uw medewerkers meer te leren over diversiteit en een inclusieve werkomgeving.

Wat kan Nehem voor u doen?

De nieuwe SLIM-aanvraagronde voor individuele mkb’s staat open van 1 tot en met 28 september 2023. Heeft u behoefte aan een leerprogramma over diversiteit, bijvoorbeeld voor een diversiteitsvraagstuk of personeelstekort? De diversiteitsexperts bij Nehem ondersteunen u graag bij uw project! Neem vrijblijvend contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht: