ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

SLIM-regeling bevordert diversiteit

15-06-2023 | Update: 08-02-2024


De SLIM-regeling ondersteunt leren en ontwikkelen binnen het mkb en bereidt organisaties voor op de toekomst. De experts van Nehem helpen u graag om via de SLIM-subsidie diversiteit in uw organisatie te bevorderen. Bijvoorbeeld met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, een veilige werkcultuur of meer diversiteit in het personeelsbestand. De nieuwe SLIM-aanvraagronde voor individuele mkb’s gaat open in maart 2024.

Wat is de SLIM-regeling voor diversiteit?

De vraag naar talentvolle professionals neemt toe, terwijl het vinden en behouden van goed personeel een flinke uitdaging is. Daarnaast nemen vraagstukken over onveilige werkomgeving, het gebrek aan doorgroeimogelijkheden en kansenongelijkheid het nieuws over. Zijn deze vraagstukken ook herkenbaar voor jouw organisatie? (Meer) aandacht voor diversiteit en inclusiviteit kan hier uitkomst bieden. Bedrijven die diversiteit en inclusiviteit omarmen, plukken de vruchten van een bredere talentenpool en van meer betrokken en loyale werknemers. Daarnaast zorgt dit voor meer creativiteit in teams en draagt het bij aan een groter innovatiepotentieel. Het gaat hierbij niet alleen om het werven van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven, maar ook om het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin alle werknemers zich veilig, gewaardeerd en gehoord voelen. Dit vraagt vaak om een andere manier van werken. De SLIM-regeling kan jouw bedrijf hiermee op weg helpen!

De assessment methode

De Assessment Methode is een onderzoeksmethode die Nehem heeft ontwikkeld voor het uitvoeren van diversiteitsonderzoek. De methode bestaat uit een desk review, enquête, interviews en analyse. Deze methode wordt gepersonaliseerd naar de behoefte van de onderneming.

Het Leerprogramma

Het Leerprogramma sluit aan bij de vraag en behoefte van jouw onderneming. De vorm van het programma staat hierbij open. Denk hierbij aan:

  • Workshops en/of trainingen
  • Ontwikkelen van train-de-trainer traject
  • Ontwikkkelen van e-learnings

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

  • Activiteit A omvat het doorlichten van de onderneming. Hierin voeren we de Assessment Methode uit en maken we een analyse van hoe de onderneming er op dat moment voor staat wat betreft diversiteit. Als eindresultaat ontvangt de onderneming een adviesrapport. Dit adviesrapport dient als een goed startpunt om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusiviteit in jouw onderneming.
  • Activiteit C betreft het onwikkelen van een leerprogramma voor de onderneming. Hierin wordt een ‘light-versie’ van de Assessment Methode uitgevoerd. Op basis van deze uitkomsten wordt samen met de onderneming een passend leerprogramma ontwikkeld. Het doel van deze activiteit is een leertraject op te zetten waarin jouw medewerkers meer leren over diversiteit en inclusie en hoe hiermee om te gaan.

De SLIM-regeling

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SLIM-regeling in 2020 in het leven geroepen om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Er zijn diverse activiteiten mogelijk voor de ontwikkeling van jouw bedrijf en jouw medewerkers. Het bevorderen van diversiteit in de onderneming sluit hier goed bij aan.
Bij de aankomende indieningsronde in maart 2024 kunnen mkb-instellingen individueel subsidie aanvragen.

    Wat kan Nehem voor u doen?

    De nieuwe SLIM-aanvraagronde voor individuele mkb’s gaat open in maart 2024. Heeft u behoefte aan een leerprogramma over diversiteit, bijvoorbeeld voor een diversiteitsvraagstuk of personeelstekort? De diversiteitsexperts bij Nehem ondersteunen u graag bij uw project! Neem vrijblijvend contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht: