ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

SLIM-subsidie voor samenwerkings-verbanden opent in juni

03-03-2022

Wat is het doel van de SLIM-subsidie?

Het doel van de SLIM-regeling is het vergroten van het aantal mkb’s dat een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van werknemers in de onderneming mogelijk maakt. Dit betekent dat er in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf én van de medewerkers.

Aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden

De SLIM-subsidieregeling heeft in 2022 aanvraagrondes voor verschillende doelgroepen:

  • Individuele mkb’s kunnen subsidie aanvragen van 1 tot en met 31 maart en van 1 tot en met 30 september.
  • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (landbouw-, horeca- of recreatiesector) kunnen subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 29 juli 2022.

Samenwerkingsverbanden bestaan uit ten minste twee mkb’s. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn (bestaande) consortia in het mkb en samenwerkingen tussen mkb’s met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, een O&O-fonds, een onderwijsinstelling, of een werkgevers- of werknemersvereniging. Het aangaan van een samenwerking biedt niet alleen financiële mogelijkheden maar helpt ook bij het stimuleren van innovatie en leerontwikkelingen.

‘Leven Lang Ontwikkelen’ stimuleren

Veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis, vaardigheden en organisatiestructuur van een bedrijf. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Bewust hierbij stilstaan is de eerste stap. Let op: SLIM is geen ‘opleidingssubsidie’. De subsidie is niet bedoeld voor de kosten van cursussen, trainingen of opleidingen. Zij richt zich specifiek op het traject om tot structureel opleiden (of ontwikkelen) te komen.

Voor welke activiteiten kunnen samenwerkingsverbanden SLIM-subsidie aanvragen?

Een samenwerkingsverband van of met mkb’s kan voor vier soorten activiteiten SLIM-subsidie aanvragen:

  • Geven van loopbaan- en ontwikkeladviezen: Een loopbaan- of ontwikkeladvies van een externe loopbaanadviseur stimuleert een ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Het stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst en vergroot hun toekomstbestendigheid en die van het bedrijf.
  • Laten doorlichten van de onderneming: Een scholings- en ontwikkelplan van een externe adviseur geeft inzicht in de huidige structuur van het bedrijf, de kennis en vaardigheden van het personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin het bedrijf opereert.
  • Ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk: Door bijvoorbeeld een ‘learning community’ of bedrijfsschool op te zetten kunnen bedrijven de duurzame inzetbaarheid van hun personeel vergroten.
  • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg: Bedrijven kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten die ze maken voor het bieden van een praktijkleerplaats.

 

Deadline, budget en subsidiebedragen

Samenwerkingsverbanden kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 29 juli 2022. De subsidie is maximaal 500.000 euro per consortium en maximaal 200.000 euro per samenwerkingspartner. De subsidie vergoedt 60% van de projectkosten en kent dus een eigen bijdrage van 40%. De looptijd van een project is maximaal 24 maanden en moet binnen drie maanden na toekenning starten.

Wat kan Nehem voor u doen?

Nehem is als inhoudelijk en financieel expert betrokken bij het organiseren van samenwerkingsverbanden. Wij bieden ondersteuning bij de subsidieaanvraag en bij de uitvoering en verantwoording van het project. Daarnaast geven wij strategisch advies, analyseren we de leercultuur en helpen we bij het ontwikkelen van een learning community. Ook enthousiast? Wij ondersteunen u graag! Bel 088-8381381, of vul hieronder het formulier in:

Meer weten

De experts van Nehem kunnen u helpen bij het voorbereiden en aanvragen van een subsidie. Belangstelling? Neem contact op met via 088-8381381 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier: