ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Slim werken aan een sterke leer- en ontwikkelcultuur

12-05-2022

Een veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is aan het veranderen: individuele behoeften worden belangrijker, digitalisering en robotisering rukken op, de vergrijzing schrijdt voort. Dit heeft gevolgen voor de kennis, vaardigheden en organisatiecultuur die een bedrijf nodig heeft – het vraagt om een andere manier van kennis delen, vergaren en stimuleren.

Werken aan een sterke LLO-cultuur

Hier komt Leven Lang Ontwikkelen (LLO) om de hoek kijken: een onvermijdelijke trend waar ook úw bedrijf mee te maken krijgt. Wanneer u als werkgever uw werknemers aanmoedigt om zich te blijven ontwikkelen, en daar ook alle faciliteiten voor biedt, plukt u daar de vruchten van: uw werknemers zijn beter inzetbaar en zij zullen zich bij uw bedrijf thuis voelen. Samenwerken met andere bedrijven, maar ook met kennis- en onderwijsinstellingen helpt u bij het creëren van een sterke LLO-cultuur.

Nehem Kennismonitor en SLIM

Nehem is als inhoudelijk en financieel expert betrokken bij verschillende projecten rond het thema Leven Lang Ontwikkelen. Met de Nehem Kennismonitor brengen wij de kennishiaten binnen een organisatie in kaart en werken we gezamenlijk aan een strategisch plan, zodat kennis wordt ingezet om strategische doelen te bereiken. Daarnaast is Nehem ook expert als het gaat om de SLIM-subsidieregeling. Doel van deze regeling is het vergroten van het aantal mkb’s met een sterke LLO-cultuur. Nehem ondersteunt bedrijven zowel bij de subsidieaanvraag als bij de uitvoering en verantwoording.

LLO dankzij SLIM: twee projectvoorbeelden

Twee van onze projecten – Learning Community Leven Lang Ontwikkelen en SLIM LIJM – illustreren hoe wij ondersteuning bieden op het gebied van LLO.

Project Learning Community Leven Lang Ontwikkelen
Onder de vlag van Talentencampus Oss hebben installatiebedrijven, onderwijsinstellingen en externe specialisten de handen ineengeslagen. Gezamenlijk werken zij structureel aan het stimuleren en organiseren van leer- en ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers van de installatiebedrijven. Hiervoor wordt een Learning Community opgericht.

Om tot die Learning Community te komen, brengt Nehem met behulp van de Kennismonitor bij twee installatiebedrijven in kaart welke kennisbehoefte er binnen de organisatie ligt, uitgaande van de strategische visie. Dit resulteert in een ontwikkeladvies op basis waarvan de beide mkb’s aan de slag kunnen met leren en ontwikkelen. Daarnaast wordt uit het traject bij de twee bedrijven een aanpak gedestilleerd die breder toepasbaar is bij het mkb. Welke universele elementen uit het traject kunnen op grotere schaal binnen het mkb worden ingezet? Hiermee willen de partners bereiken dat er een schaalbaarheid ontstaat en dat de belangrijkste lessen al kunnen worden getrokken tijdens het gesubsidieerde traject.

Nehem is binnen dit project de partij die niet alleen de kennisbehoefte in kaart brengt en de SLIM-subsidieaanvraag verzorgt, maar ook ondersteuning biedt bij de projectcoördinatie en verantwoording.

Project SLIM LIJM
Binnen het SLIM-project LIJM (LLO In Juist afgestemde Leermodules) staan de kennisbehoefte en leercultuur in de (vastgoed)onderhoudssector centraal. Nehem onderzoekt deze thema’s bij verschillende bedrijven in de sector. Dit moet input opleveren voor de (door)ontwikkeling van verschillende e-learnings voor MijnVakMijnOntwikkeling, het leerplatform van de sector. Dit platform helpt alle leeractiviteiten en trainingen binnen een bedrijf te beheren.

Het uiteindelijke doel is het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen binnen de mkb’s in de (vastgoed)onderhoudssector. Zij worden aangemoedigd om hun leercultuur te verbeteren en in te spelen op de kennisbehoeften van hun medewerkers.

Gaat ú slim aan de slag met LLO?

U ziet het: de Nehem Kennismonitor en de SLIM-subsidie kunnen een extra stimulans zijn voor Leven Lang Ontwikkelen. Werkt u als werkgever aan een sterke leer- en ontwikkelcultuur binnen uw bedrijf, dan kunt u er zeker van zijn dat u de veranderingen op de arbeidsmarkt een stapje vóór bent. Wilt u meer weten, download dan onze whitepaper. Hierin gaan wij dieper in op de waarde van LLO en leest u hoe u een sterke LLO-cultuur kunt stimuleren.

En wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden binnen úw bedrijf of sector, aarzel dan niet – bel ons op 088-8381381, of vul hieronder het formulier in. Wij helpen u graag verder!

Download gratis onze whitepaper 
‘LLO | Leven Lang Ontwikkelen’

    Levens Lang Ontwikkelen Cover

    Meer weten?

    De experts van Nehem kunnen u helpen bij het voorbereiden en aanvragen van een subsidie. Belangstelling?
    Neem contact op met via 088-8381381 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier: