ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

SPRONG-indieningsronde mei 2022 biedt nieuwe kansen

16-02-2022

Wat is het doel van de SPRONG-subsidie?

SPRONG staat voor Stimuleren van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen. Het programma stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen acht jaar uit te groeien tot een krachtige SPRONG-groep. Net als in de eerste ronde staat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het kabinet centraal. Dit beleid is erop gericht de innovatiekracht van topsectoren te gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Het kabinet heeft in zijn Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid zes Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) opgesteld, die de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren beschrijven. Deze KIA’s zijn: Energietransitie en Duurzaamheid; Landbouw, Water en Voedsel; Gezondheid en Zorg; Veiligheid; Sleuteltechnologieën; Maatschappelijk Verdienvermogen. Met de nieuwe subsidieronde roept het kabinet hogescholen op een bijdrage te leveren aan een van deze KIA’s.

Samenwerking en afstemming

Naast de bijdrage rond actuele maatschappelijke vraagstukken bevorderen SPRONG-groepen de profilering en positionering van de onderzoeksgroepen. Samenwerking tussen hogescholen zorgt ook voor meer generieke kennis van actuele, maatschappelijke vraagstukken. Goede samenwerking en afstemming voorkomen dat groepen hetzelfde onderzoek verrichten. De hogescholen kunnen best practices van elkaar overnemen.

Wie kunnen aanvragen?

Alleen hogescholen kunnen een aanvraag indienen. Een SPRONG-subsidieaanvraag bestaat uit een samenwerking van minimaal twee verschillende hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden.

Kwaliteit van de SPRONG-groep doorslaggevend

De beoordelingscommissie beoordeelt SPRONG-aanvragen aan de hand van twee criteria:

 • kwaliteit van het consortium (40%):
  • benodigde expertise om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk vraagstuk passend binnen de KIA’s
  • het consortium laat zien hoe het openstaat voor vraagstukken uit de regionale context en deze afstemt met (kennis)instellingen in de regio
  • het consortium staat niet geïsoleerd.
 • kwaliteit van de SPRONG-groep (60%):
  • herkenbaar en afgebakend onderzoeksprofiel
  • duurzaam, groot genoeg en met een volledig functiehuis
  • nieuwe en duurzame (strategische) samenwerkingsverbanden met relevante praktijkpartners en het onderwijs, en met externe financiering uit verschillende bronnen
  • kwalitatief goed onderzoeksproces
  • impact op de beroepspraktijk, het onderwijs en het onderzoeksdomein.

Deadline, budget en subsidiebedragen

De deadline voor het aanvragen van de SPRONG-subsidie is 31 mei 2022. Het beschikbare budget is 17 miljoen euro waarmee naar verwachting 17 projecten subsidie krijgen. Het minimale aanvraagbedrag is 600.000 euro en de maximale subsidie bedraagt 1 miljoen euro voor een periode van vier jaar. De partners in de SPRONG-groep, waaronder de hogescholen zelf, dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus maximaal 2 miljoen euro.

Wat kan Nehem voor u doen?

Bent u een hogeschool en levert u een bijdrage aan een van de Kennis- en Innovatie Agenda’s? Nehem was vorig jaar betrokken bij vijf succesvolle SPRONG-aanvragen. Onze reviewservice levert hierbij een duidelijke kwaliteitsimpuls. Wij leggen uw projectplan langs de belangrijkste beoordelingscriteria. Onze adviseurs, onder wie een aantal ervaren beoordelaars van verschillende subsidieprogramma’s, kijken met een positief-kritische blik naar SPRONG-projecten die nu in ontwikkeling zijn. Nieuwsgierig of wij iets voor uw SPRONG-subsidieaanvraag kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Meer weten

De experts van Nehem kunnen u helpen bij het voorbereiden en aanvragen van een subsidie. Belangstelling? Neem contact op met via 088-8381381 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier: