ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Nieuwe STO-regeling focust op integraal techniekonderwijs

Gepubliceerd op: 4 april 2024 | Laatst bijgewerkt op: 4 april 2024

Het succesvolle subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van toekomstbestendig techniekonderwijs. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft recent de nieuwe regeling voor de periode 2025-2028 gepubliceerd. De focus wordt verbreed van harde techniek naar techniekonderwijs binnen het gehele beroepsgerichte vmbo. De experts van Nehem vertellen u er meer over.

Achtergrond Sterk Techniekonderwijs

Het subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) streeft naar een duurzaam, aantrekkelijk en kwalitatief sterk technisch onderwijs voor het vmbo in heel Nederland. Vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven werken sinds 2020 aan het uitvoeren van innovatieve techniekprojecten. Het programma speelt in op de grote behoefte aan hoogwaardig technisch-geschoold personeel op de arbeidsmarkt.

Wie kunnen aanvragen?

De penvoerder van een specifieke regio kan subsidie aanvragen. De penvoerder is de directie van één van de vmbo-vestigingen van een school die deel uitmaakt van een STO techniek- of STO techniekluwe regio.

Er zijn dus twee soorten regio’s:

 • techniekregio: is een regio waarbinnen partijen gezamenlijk toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs binnen het beroepsgericht vmbo vormgeven, waarbij ze stimuleren en faciliteren dat alle leerlingen in het vmbo in aanraking komen met techniek. Het beschikbare budget is ruim 368 miljoen euro.
 • techniekluwe regio: is een gebied waar op dit moment minder techniekleerlingen zijn dan in een techniekregio, een gebied dat kiest voor een andere insteek van techniekonderwijs (bijvoorbeeld door techniekonderwijs in het profiel Diensten & Producten aan te bieden), of een gebied dat zijn onderwijs op een andere manier organiseert (de BES-eilanden). Het beschikbare budget is 20 miljoen euro.

Nieuwe focus STO-regeling 2025-2028

De nieuwe STO-regeling loopt van 2025 tot en met 2028. In die periode is er jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. De succesvolle kern van de huidige regeling, die nog loopt tot en met eind 2024, wordt doorgezet. Wel zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • De focus van het programma wordt verbreed van harde techniek naar techniekonderwijs binnen het gehele beroepsgerichte vmbo. Hierdoor moeten alle leerlingen in het vmbo met techniek in aanraking kunnen komen.
 • De verplichte samenwerking met het mbo blijft, en wordt uitgebreid naar het primair onderwijs. Ook samenwerking met de rest van het voortgezet onderwijs moet mogelijk zijn.
 • Alle regio’s moeten aan de volgende drie belangrijke thema’s aandacht besteden:
  • aantrekken en ontwikkelen van technisch schoolpersoneel: met het nijpende lerarentekort is het niet alleen belangrijk dat er nieuw personeel wordt aangetrokken, maar ook dat bestaand personeel wordt opgeleid, bijgeschoold of omgeschoold.
  • tegengaan van genderstereotyperingen en bevorderen van inclusie in de techniek: uit onderzoek blijkt dat op jonge leeftijd evenveel meisjes als jongens enthousiast zijn voor techniek. Alleen kiezen veel minder meiden op de middelbare school uiteindelijk voor een techniekprofiel. Ook blijkt dat onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond meer negatieve vooroordelen over techniek heersen.
  • ontwikkelen en toepassen van technologie in het kader van duurzaamheid: het klimaatvraagstuk en de groene en digitale transitie zijn belangrijk maatschappelijk thema’s. Daarom is STO deel van het Actieplan Groene en Digitale Banen. Aandacht hieraan kan worden vormgegeven in relatie tot de Sustainable Development Goals.

STO-projecten: ondersteuning bij planontwikkeling en uitvoering

Nehem ondersteunt verschillende regio’s bij het uitvoeren en verantwoorden van STO-projecten. Daarnaast helpt Nehem ook bij het ontwikkelen van plannen en opstellen van begrotingen voor de nieuwe STO aanvragen. Tevens kan Nehem ook de inhoudelijke, financiële en administratieve verantwoording van projecten begeleiden (ISO-gecertificeerd).

Een best practice van Nehem binnen Sterk Techniekonderwijs is het project Riverland Tech Explorers. Riverland Tech Explorers staat voor sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs voor de regio Rivierenland. Hierbij werken scholen en bedrijven in de regio samen aan mooie middelen, evenementen en activiteiten om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en/of werk in de techniek of technologie. Bent u ondernemer, gevestigd in de regio Rivierenland en actief in de techniek? Wilt u ook uw toekomstige werknemers enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek? Word dan partner van Riverland Tech Explorers. Meer dan tachtig ondernemers gingen u al voor! Meer informatie over het aanbod van Riverland Tech Explorers en de mogelijkheden om samen te werken, vindt u op bovengenoemde website.

Groepsfoto LearnSpot

Nieuwe STO-aanvraag indienen?

Voor een nieuwe STO-aanvraag kunnen de STO-regio’s tussen 1 en 30 juni 2024 een vooraanmelding doen en tussen 1 september en 1 oktober 2024 een subsidieaanvraag indienen. De specialisten van Nehem helpen u graag daarbij met hun zes-fasen-werkwijze. Meer weten?

Wat kan Nehem voor u doen?

Naast planontwikkeling en het aanvragen van subsidies helpt Nehem ook bij de uitvoering van projectactiviteiten zoals het voeren van projectmanagement. Daarnaast ondersteunen zij bij de financiële en administratieve uitvoering en verantwoording van uw project. Bel 088-8381381, of vul het contactformulier in: