ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

STOZ-subsidie stimuleert technologie in de zorg

Gepubliceerd op: 2 mei 2024 | Laatst bijgewerkt op: 2 mei 2024
Op 14 mei opent de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ). Met deze nieuwe regeling kunnen aanbieders van zorg of ondersteuning digitale of hybride processen implementeren of opschalen. De subsidie bedraagt maximaal 750.000 euro.

 

STOZ-subsidie: inzet van digitale of hybride processen

De STOZ-subsidie stelt aanbieders van zorg of ondersteuning in staat digitale of hybride processen toe te passen die de volgende impact hebben:

  • Meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag kunnen door inzet van digitale of hybride processen geholpen worden met minder of hetzelfde aantal medewerkers.
  • De kwaliteit van leven van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking verbetert door de inzet van digitale of hybride processen.
  • Zorg- en ondersteuningsmedewerkers worden in staat gesteld om een betere kwaliteit van dienstverlening te leveren met minder werkdruk en meer voldoening.

Doelgroep van de regeling

Omdat de schaarste aan personeel in de gehele sector zorg en welzijn dagelijkse realiteit is, richt de STOZ-regeling zich op de gehele sector, bestaande uit de volgende branches: universitair medische centra; ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg; geestelijke gezondheidszorg; huisartsen en gezondheidscentra; overige zorg en welzijn; verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT); gehandicaptenzorg; jeugdzorg en sociaal werk (SW).

Wie kan aanvragen?

De regeling stimuleert samenwerking tussen zorgaanbieders. Daarnaast moedigt ze aan dat ook partners als kennisinstellingen, innovatiehubs of regionale werkgeversorganisaties onderdeel zijn van deze samenwerkingsverbanden. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars expertises en gezorgd voor (regionale) borging van de ingezette transformatie. Individuele aanbieders, een clusterorganisatie of een penvoerder van een samenwerkingsverband kunnen STOZ-subsidie aanvragen.

Welke activiteiten komen voor STOZ-subsidie in aanmerking?

Activiteiten kunnen betrekking hebben op:

  • de investering in of exploitatie van een innovatiecluster
  • proces- en organisatie-innovatie
  • opleidingsactiviteiten
  • implementatiestart.

Drie soorten projecten

Er zijn drie soorten projecten mogelijk:

  1. implementatiestart: voor het ontwikkelen van een strategie en implementatieplan voor de inzet van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning
  2. opschalingsproject: voor de implementatie en het opschalen van bewezen digitale of hybride processen in zorg en ondersteuning. De digitale of hybride processen die in aanmerking komen voor het opschalingsproject moeten op het STOZ-overzicht staan.
  3. evaluatieproject: voor de implementatie en het opschalen van digitale of hybride processen in zorg en ondersteuning. Het verschil met de opschalingsroute is dat de op te schalen processen (nog) niet op het STOZ-overzicht staan en dat voor de projecten een evaluatie met waardebepaling moet worden uitgevoerd. Na deze evaluatie en waardebepaling kunnen deze processen mogelijk op het STOZ-overzicht komen te staan.

Subsidie, budget en deadline

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten. Het minimale subsidiebedrag is 25.000 euro en het maximale subsidiebedrag is 750.000 euro. Het beschikbare budget is 54 miljoen euro. De looptijd van projecten is maximaal drie jaar voor de drie soorten projecten. Organisaties kunnen subsidie aanvragen van 14 mei tot en met 20 december 2024. Het beoordelen van aanvragen gaat op basis van ‘first come first serve’. Dus wacht niet af en kom nu in actie!

Wat kan Nehem voor u doen?

Heeft u plannen of ideeën voor het indienen van een STOZ-aanvraag? De experts van het Nehem helpen u graag met een kwalitatief sterke aanvraag. Bel 088-8381381, of vul het contactformulier in: