ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Met Subsidieregeling Versterking Aansluiting Beroepskolom neemt OCW geen halve maatregelen

18-07-2023 

Met de onlangs gepubliceerde Subsidieregeling Versterking Aansluiting Beroepskolom laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zien dat het uitval bij het wisselen van opleidingen serieus neemt. De subsidie, met een hoogte van 1,26 miljoen euro per aanvraag, moet ruimte bieden aan plannen van samenwerkingsverbanden om dit probleem te tackelen.

Bij het wisselen van opleidingen valt 38% uit

Het ontbreken van voldoende aansluiting tussen opleidingen is een venijnig probleem. Veel studenten, die binnen hun beroepskolom willen doorstromen van vo/vavo naar mbo en van daar naar hbo hebben moeite hun draai te vinden. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld het verschil in schaalgrootte zijn, of de moeilijk overbrugbare inhoudelijke verschillen. Bij de overgang van mbo naar hbo is het uitvalspercentage maar liefst 38%. In het regeerakkoord van het (inmiddels demissionaire) kabinet is daarom opgenomen hier werk van te maken.

Plannen om doorstroom te verbeteren

Het ligt voor de hand dat plannen om de doorstroom tussen de verschillende opleidingsvormen te verbeteren alleen in gezamenlijkheid tot succes kunnen leiden. Wie voor deze subsidie in aanmerking wil komen dient dan ook als samenwerkingsverband op te treden. Dit samenwerkingsverband moet uit minimaal 3 partijen bestaan, te weten een mbo met minimaal één of meerdere vo-scholen en minimaal één of meerdere hogescholen. De mbo instelling is altijd penvoerder.

Bij de subsidie is gekozen om de tekortsectoren centraal te stellen. Dit zijn de sectoren techniek, zorg, wonen, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en internationale veiligheid en kinderopvang. Daarnaast wordt ook de regio als ‘tekortsector’ meegenomen: als er regionale tekorten zijn kan een subsidieaanvraag ook buiten de andere tekortsectoren vallen.

  Meer weten of ideeën delen?

  Nehem roept met name mbo’s, met aansluiting op één of meer van de tekortsectoren, op om eventuele ideeën of plannen te delen. Wij maken ons hard voor een sterke onderwijssector, en een soepele doorstroom is hiervoor onmisbaar. Ook stellen wij om die reden graag ons uitgebreide netwerk beschikbaar – mogelijk kan een idee op deze wijze daadwerkelijk tot uitvoering komen.

  Neem dan ook gerust contact op met een van onze onderwijsspecialisten/Jeske Dijkshoorn om de kansrijkheid van uw idee te bespreken of uw eventuele vragen beantwoord te krijgen.

   Wat kan Nehem voor u doen?

   Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur een bericht via onderstaand formulier en wij reageren zo snel mogelijk.