ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Deadlines Comeniusprogramma 2024 bekend

23-08-2023

Waren de thema’s al in mei bekend, nu heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ook officieel de subsidieronde 2024 van het Comeniusprogramma geopend en kunnen onderwijsprofessionals hun ideeën voor innovatieprojecten indienen. Let op de eerste deadlines zijn al in september!

Wat is het Comeniusprogramma?
Het Comeniusprogramma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière. Met een Comeniusbeurs kunnen onderwijsprofessionals innovatieprojecten uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van het hoger onderwijs. Voor de Teaching en Senior Fellow-beurzen zijn drie specifieke thema’s vastgesteld, met een vierde vrije thema. De Leadership Fellow-projecten worden niet binnen een bepaald thema ingediend.

Leraar geeft les aan groep studenten

De drie specifieke thema’s zijn: 

1. Onderwijsvormen van de toekomst
Projecten binnen dit thema richten zich op de vraag hoe vernieuwende onderwijsvormen en technologische ontwikkelingen op een zinvolle manier ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden in het hoger onderwijs, om het leren van studenten te verbeteren.

2. Diversiteit en inclusie
Projecten binnen dit thema richten zich op het inclusiever maken van het onderwijs of de onderwijsomgeving voor studenten.

3. Aansluiting op de arbeidsmarkt
Projecten binnen dit thema richten zich op het voorbereiden van studenten op de veranderende arbeidsmarkt van de toekomst.

Wanneer zijn de Comeniusdeadlines?

 Senior Fellows

 Intentieverklaring: 12 september 2023
 Vooraanmelding: 10 oktober 2023
 Uitgewerkte aanvraag: 9 januari 2024

 Leadership Fellows

 Intentieverklaring: 14 september 2023
 Aanvraag: 19 oktober 2023

 Teaching Fellows

 Intentieverklaring: 19 september 2023
 Vooraanmelding: 17 oktober 2023
 Uitgewerkte aanvraag: 16 januari 2024

Ondersteuning nodig?
De onderwijskundige adviseurs van Nehem helpen u graag bij het opstellen van een sterke aanvraag. Naast uitgebreide kennis van het Comeniusprogramma zijn zij ook inhoudelijk experts op de benoemde thema’s en dagelijks bezig met de doelstelling om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. Ze zijn uitstekend op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit vlak. Daarnaast heeft Nehem een team van specialisten op het gebied van gender gelijkheid, diversiteit en inclusie dat in opdracht van de Europese Commissie specifieke kennis op dit vlak heeft opgedaan en diverse tools heeft ontwikkeld. Ze weten hoe gecompliceerd het is om diversiteit en inclusie binnen het onderwijs te vergroten.

Nehem levert een actieve bijdrage aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen in onderwijs, onderzoek en arbeidsmarkt. De drie thema’s van het Comeniusprogramma 2024 sluiten hier perfect op aan. Onze adviseurs adviseren u daarom graag over de positionering van uw project en bieden ondersteuning bij het schrijven of reviewen van uw aanvraag.

Kortom, bent u een onderwijsprofessional werkzaam bij een hogeschool of universiteit en heeft u een innovatieproject binnen één van de drie Comeniusthema’s? Neem tijdig contact op met de adviseurs van Nehem!

Contact

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur een bericht: