ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Auditen en monitoren van een Gender Equality Plan

Nehem biedt ondersteuning aan publieke instellingen zoals hogescholen om hun eigen Gender Equality Plan op te stellen. Wij hebben ervaring met het opstellen, implementeren en monitoren van deze GEP’s. Daarnaast kunnen wij ook bestaande GEP’s reviewen op basis van de vereisten van de Europese Commissie. Meer weten?

Heeft jouw organisatie al een Gender Equality Plan (GEP) geschreven en zijn jullie bezig met de implementatie en uitvoering hiervan? Nehem biedt naast het opstellen en maken van een GEP ook ondersteuning bij het auditen en monitoren van het gendergelijkheidsplan. Hiervoor zetten wij onze tooling in die onder andere ontwikkeld is binnen het EQUAL4EUROPE project.

Gender Equality Plan auditen en monitoren

De Europese Commissie heeft een aantal proces-gerelateerde eisen geformuleerd waaraan een gendergelijkheidsplan moet voldoen. Eén van deze richtlijnen is dat er een jaarlijkse evaluatie moet plaatsvinden met rapportering over de voortgang en resultaten. Nehem voert hiervoor een onafhankelijk assessment uit en stelt voortgangsrapportages op die het mogelijk maken om de GEP bij te stellen en te verbeteren, zodat de resultaten kunnen worden geoptimaliseerd.

Een Gender Equality Plan dient een levend document te zijn. Dit betekent dat het proces en de voortgang regelmatig worden opgevolgd en beoordeeld. Het plan kan zodanig worden aangepast en bijgesteld zodat het perfect bij de ontwikkelingen van de organisatie past.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het auditen en monitoren van het Gender Equality Plan? Neem contact op met onze gender experts.

Ons Gender Equality team

Nehem heeft als expertise onderwijs-arbeidsmarkt en neemt daarmee een centrale rol in om sociale inclusie in de samenleving te versterken. De thema’s gender en diversiteit zijn onderdeel van de sociale inclusie agenda en liggen daarmee in het verlengde van Nehem’s expertise. Binnen Nehem zijn meerdere Gender Experts aanwezig die zich richten op de thema’s gender en diversiteit:

Tamara van Steeden - Werknemer Nehem

Tamara van Steeden

Mark van Dun - Werknemer Nehem

Kimberly Abraas

jeske dijkshoorn portret

Denise Moonen

cecile ten kate portret

Deirdre Meursing

Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de betrokken en oplossingsgerichte teamleden van Nehem

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons door middel van onderstaand contactformulier een bericht en wij reageren zo snel mogelijk.