ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Erasmus+ subsidie voor internationale samenwerking gericht op beter mbo

In maart 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor internationale samenwerkingsprojecten binnen het Erasmus+ programma. Dit kan interessant zijn voor instellingen en organisaties die samen met internationale partners het middelbaar beroepsonderwijs willen versterken. De experts van Nehem vertellen meer over de subsidiekansen en voorwaarden.

Over Erasmus+ en ‘partnerships for cooperation’

Erasmus+ is de naam van het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. In een recent artikel schreven we al over het totale Erasmus+ programma voor 2023. Het leek ons echter goed om nog eens wat dieper in te gaan op de specifieke subsidiekansen voor samenwerkingsprojecten rondom het mbo: de partnerships for cooperation.

Het opzetten van en meedoen aan zo’n samenwerkingsverband kan interessant zijn voor partijen die actief zijn op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs en daarbij openstaan voor internationale samenwerking. Zo kunnen bijvoorbeeld mbo-instellingen in Nederland met mbo-instellingen uit het buitenland samenwerken bij het ontwikkelen van flexibel onderwijs of het aantrekkelijker maken van het middelbaar beroepsonderwijs.

erasmus+-mbo

Om wat voor samenwerking gaat het hier?

Het Erasmus+ programma kent twee soorten ‘partnerships for cooperation’: Small-scale Partnerships voor kleine projecten en Cooperation Partnerships voor grotere projecten. Om kans te maken op deze subsidie moet een samenwerkingsproject voldoen aan verschillende voorwaarden. Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste punten. 

  • Doel: het samenwerkingsproject moet zijn gericht op versterking van het middelbaar beroepsonderwijs. Vaak zal het daarbij gaan om het delen van ideeën, voorbeelden of innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld rondom belangrijke thema’s als Inclusie & Diversiteit, Milieu & Klimaat, Kwaliteitsborging, of het beter laten aansluiten van het beroepsonderwijs en mbo-opleidingen op de (veranderende) arbeidsmarkt.
  • Uitvoering: bij een Small-scale Partnership moet het samenwerkingsverband bestaan uit minstens twee organisaties uit minimaal twee verschillende programmalanden. Bij een Cooperation Partnership moet het gaan om ten minste drie organisaties uit minimaal drie verschillende landen.
  • Projectduur: projecten kunnen 12 tot 36 maanden duren, afhankelijk van de doelstellingen van het project en het soort activiteiten.
  • Projectkosten: de subsidie is bedoeld als bijdrage aan de directe projectkosten. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld projectbeheer van het samenwerkingsproject (administratieve taken, bijeenkomsten, ontwikkelen communicatiemiddelen), uitvoeringsactiviteiten (zoals ontwikkelkosten en netwerkbijeenkomsten) of het organiseren van conferenties en evenementen ter promotie van de samenwerking of het delen van de resultaten.

Subsidiebedragen en aanvraagtermijnen

De hoogte van de subsidies hangt af van het type samenwerking en van de algehele projectkosten. Bij Small-scale Partnerships gaat het om ‘lump sum’ subsidiebedragen van 30.000 en 60.000 euro. Bij Cooperation Partnerships gaat het om hogere bedragen: 120.000, 250.000 en 400.000 euro. De consultants van Nehem kunnen u aangeven welke bedragen het beste passen bij uw samenwerkingsproject of -plannen. 

Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële rondes. De aanvraagrondes van 2023 staan open voor aanvragen tot 22 maart 2023 (voor zowel Cooperation Partnerships mbo als voor Small-Scale Partnerships). Voor Small-Scale Partnerships volgt nog een tweede ronde die sluit op 4 oktober 2023.

Belangstelling?

Is uw organisatie actief op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs, en heeft u plannen of ideeën voor een samenwerkingsproject dat aansluit op de bovenstaande beschrijving? Onze consultants vertellen u graag meer over de subsidiekansen en het opzetten van een goed samenwerkingsproject. Onze contactgegevens staan hieronder.

Wat kan Nehem voor u doen?

Wij helpen u graag bij het ontwerpen, ontwikkelen en schrijven van uw projectvoorstel. Neem contact op met één van onze Erasmus+ experts.
Bel 088-838 13 81 of vul het onderstaande formulier in: