ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Hoe zorg je als werkgever dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven?

26-10-2023

Je personeel gezond werkend zijn pensioen laten halen; dat wil toch elke werkgever? Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld door fysieke of psychische klachten van medewerkers. Dat is de reden dat de MDIEU-subsidie in het leven is geroepen. En terwijl de aanvraagronde van 2023 nog openstaat, werden er recent ook alvast twee nieuwe rondes in 2024 bekendgemaakt.

 

Doel en doelgroep van de MDIEU-subsidie

MDIEU is de korte naam voor de subsidies vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid voor Arbeidsorganisaties. De subsidies kunnen worden aangevraagd door ‘arbeidsorganisaties’ zoals bedrijven, stichtingen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

Het doel van de subsidieregeling omschreef het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als volgt: ‘Nederlanders worden steeds ouder en loopbanen duren langer. Het is belangrijk dat werkenden zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd kunnen werken. De subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor Arbeidsorganisaties helpt daarbij en is bedoeld voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Dat kunnen verschillende activiteiten zijn.

Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een methode of nieuwe werkwijze, het organiseren van een training of het doen van onderzoek. Maar het kan ook een activiteit zijn die werknemers meer grip geeft op hun loopbaan of ondersteunt bij het leven lang leren. Voor deze activiteiten kunnen arbeidsorganisaties nu subsidie aanvragen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk, voor wie het echt niet lukt om gezond werkend hun pensioen te halen, maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te laten stoppen met werken. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als uw arbeidsorganisatie óók investeert in duurzame inzetbaarheid.’

Welke subsidie-thema’s vallen binnen de MDIEU?

De MDIEU-regeling biedt subsidiekansen voor de volgende thema’s:

  • bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
  • bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  • stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  • bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
  • treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (RVU).

Wanneer kunt u deze subsidie aanvragen? En hoeveel?

De subsidieronde van 2023 staat nog steeds open voor aanvragen. Maar let op: het budget voor aanvragen tot 300.000 euro is inmiddels ruim overtekend. Alleen het indienen van grotere aanvragen is nog mogelijk (zolang het budget reikt). Wel maakte SZW recent bekend dat er in april en september 2024 weer nieuwe MDIEU-aanvraagrondes komen.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? De subsidie voor het uitvoeren van activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor maatregelen voor eerder uittreden bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is 75.000 euro. U krijgt maximaal twee jaar de tijd om het project uit te voeren.

Hoe werkt het aanvragen van de MDIEU-subsidie?

Het voorbereiden van een MDIEU-subsidieaanvraag verloopt doorgaans als volgt:

  • Stap 1: Het opstellen van een bedrijfsanalyse. In dit onderzoek worden knelpunten in kaart gebracht rondom duurzame inzetbaarheid en – indien van toepassing – eerder stoppen met werken binnen uw organisatie.
  • Stap 2: Het opstellen van een activiteitenplan. In het activiteitenplan beschrijft u de activiteiten die u uit wil voeren om een oplossing te kunnen bieden aan de knelpunten in de bedrijfsanalyse.
  • Stap 3: Het opstellen van een begroting.
  • Stap 4: Dien de subsidieaanvraag in.

Hoe kan Nehem ondersteunen?

Nehem kan u bij alle stappen en op verschillende manieren ondersteunen bij uw ambities op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Onze ondersteuning bestaat uit: het uitvoeren van de gevraagde bedrijfsanalyse, het ontwikkelen van de MDIEU-aanvraag (opstellen activiteitenplan, opstellen begroting en indienen aanvraag) en/of onderdelen van de uitvoering van uw project. Bij de uitvoering van het project ondersteunt Nehem u bijvoorbeeld bij:

  • onderzoek naar kennis- en ontwikkelbehoefte en leercultuur in uw organisatie
  • ontwikkelen van interventies voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
  • bewustwording en voorlichting over vitaliteit/duurzame inzetbaarheid
  • het ontwikkelen van een beleid voor vitaliteit/duurzame inzetbaarheid
  • het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van beleid rondom diversiteit en inclusie.

Meer weten?

Wilt u naar aanleiding van dit artikel contact met een van onze consultants? Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.