ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

JTF-subsidie faciliteert klimaattransitie

31-10-2023

Houdt u zich bezig met de klimaattransitie in het onderwijs of bedrijfsleven? Dan denkt u vast na over hoe studenten en werkenden de juiste kennis en vaardigheden kunnen verwerven om aan de slag te gaan in de circulaire economie. De experts van Nehem vertellen hoe het JTF (Just Transition Fund) een middel vormt om dit te realiseren.

Wat is het JTF?

Het JTF stelt subsidie beschikbaar om studenten en werkenden voor te bereiden op de veranderende werkzaamheden als gevolg van de klimaattransitie. Het transitiefonds richt zich op het ondersteunen van regio’s met de grootste sociaal-economische uitdagingen als gevolg van de klimaat- en energietransitie. Het JTF stimuleert onderzoeks- en innovatieactiviteiten, technologie en infrastructuren, en om- en bijscholing. Fieldlabs, hybride leeromgevingen, praktijkgericht onderzoek en een onderwijsaanbod voor een Leven Lang Ontwikkelen zijn hierbij belangrijke instrumenten.

Begin 2023 hebben organisaties voor het eerst JTF-subsidie aangevraagd. In Nederland zijn er zes JTF-regio’s. Het totale budget hiervoor tot 2027 bedraagt ruim 600 miljoen euro. Deze regio’s zijn Noord-Nederland, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. Nehem heeft het afgelopen jaar ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van aanvragen in alle zes JTF-regio’s. De focus ligt daarbij voornamelijk op projecten die gericht zijn op het realiseren van een wendbare en weerbare beroepsbevolking. Projecten bevinden zich op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt.

JTF-subsidiekansen in elke regio

Inmiddels zijn er al meerdere aanvragen goedgekeurd. Toch zijn er binnen elke JTF-regio nog steeds kansen om subsidie te verkrijgen. We lichten het nieuws uit twee JTF-regio’s toe:

  • In de regio Zeeuws-Vlaanderen gaat het budget omhoog met niet benutte middelen uit eerdere openstellingen. Het subsidieplafond van 8,5 miljoen euro wordt hiermee verhoogd naar 25,7 miljoen euro. Stimulus, beheerder en faciliteerder van het JTF, publiceert het definitieve budget uiterlijk 15 november 2023 op zijn website.
  • In de regio West-Noord Brabant is een nieuwe JTF-openstelling in voorbereiding. Binnen deze gecombineerde openstellingen kunnen partijen voor zowel spoor 1 (innovatie), 2 (investeringen in technologie, systemen en infrastructuur) en 3 (arbeidsmarkt) subsidie aanvragen. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf 15 december tot 31 januari 2024 worden ingediend. Beoordeling vindt plaats op basis van first come first serve.

Benieuwd hoe Nehem ondersteunt bij uw JTF-aanvraag?

De adviseurs van Nehem ondersteunen u graag bij uw JTF-aanvraag. Dit doen we bijvoorbeeld via het (door)ontwikkelen van uw projectidee, het schrijven van uw aanvraag of het opstellen van de begroting. Ook kunt u gebruik maken van onze review-service, waarbij een van onze experts uw aanvraag nauwkeurig doorneemt en van feedback voorziet. Tot slot denken wij graag mee met de uitvoering en verantwoording van uw JTF-aanvraag. Bel 088- 8381381 of vul het contactformulier in.

Contact

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier: