ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

MDIEU-subsidie: laatste aanvraagrondes gepubliceerd

Gepubliceerd op: 8 februari 2024 | Laatst bijgewerkt op: 12 april 2024

Uw personeel gezond werkend zijn pensioen laten halen; dat wil toch elke werkgever? Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld door fysieke of psychische klachten van medewerkers. De MDIEU-subsidie helpt werkgevers om medewerkers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Recent heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de laatste vier aanvraagrondes van het programma gepubliceerd.

 

Doel en doelgroep van de MDIEU-subsidie

MDIEU is de korte naam voor de subsidies vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Arbeidsorganisaties zoals bedrijven, stichtingen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen komen voor deze subsidies in aanmerking. Dat geldt ook voor sectorale samenwerkingsverbanden.

Het doel van de subsidieregeling omschreef het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als volgt: ‘Nederlanders worden steeds ouder en loopbanen duren langer. Het is belangrijk dat werkenden zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd kunnen werken. De subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor Arbeidsorganisaties helpt daarbij en is bedoeld voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Dat kunnen verschillende activiteiten zijn zoals:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van een methode of nieuwe werkwijze om het verzuim binnen een organisatie aan te pakken
 • het organiseren van trainingen voor werknemers of leidinggevenden gericht op duurzame inzetbaarheid (o.a. over mentale en fysieke gezondheid en het voeren van het goede gesprek)
 • activiteiten die werknemers meer grip geven op hun loopbaan of ondersteunen bij het leven lang leren.

Voor deze activiteiten kunnen arbeidsorganisaties subsidie aanvragen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk, voor wie het echt niet lukt om gezond werkend hun pensioen te halen, maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te laten stoppen met werken. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als uw arbeidsorganisatie óók investeert in duurzame inzetbaarheid.

Welke subsidie-thema’s vallen binnen de MDIEU?

De MDIEU-regeling biedt subsidiekansen voor de volgende thema’s:

 • bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
 • bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 • stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
 • bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
 • treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (Regeling voor vervroegde uittreding).

Wanneer kunt u deze subsidie aanvragen? En hoeveel?

De vier laatste subsidierondes van het MDIEU-programma zijn de volgende:

Arbeidsorganisaties:

 • van 2 april tot en met vrijdag 26 april 2024:
  • voor het uitvoeren van een activiteitenplan
  • minimaal aan te vragen subsidiebedrag: 75.000 euro
  • 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid
  • 25% subsidie voor eerder stoppen met werken
  • 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse
  • het beschikbare budget is 100 miljoen euro.
 • van 2 september tot en met 27 september: dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd, zijn van toepassing.

Sectorale samenwerkingsverbanden:

 • van 5 februari tot en met 29 maart 2024:
  • voor het uitvoeren van een sectoranalyse: de subsidie bedraagt 20.000 euro
  • voor het updaten van een al gemaakte sectoranalyse: de subsidie bedraagt 10.000 euro
  • het beschikbare budget is 2 miljoen euro.
 • van 2 april tot en met 27 september 2024:
  • voor het uitvoeren van een activiteitenplan
  • het beschikbare budget is 200 miljoen euro.

De subsidieverstrekker beoordeelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet af, want wie het eerst komt, het eerst maalt!

Hoe werkt het aanvragen van de MDIEU-subsidie?

Het voorbereiden van een MDIEU-subsidieaanvraag verloopt doorgaans als volgt:

 •  Stap 1: opstellen van een bedrijfsanalyse. In dit onderzoek worden knelpunten in kaart gebracht rondom duurzame inzetbaarheid en – indien van toepassing – eerder stoppen met werken binnen uw organisatie.
 • Stap 2: opstellen van een activiteitenplan. In het activiteitenplan beschrijft u de activiteiten die u uit wil voeren om een oplossing te kunnen bieden aan de knelpunten in de bedrijfsanalyse.
 • Stap 3: opstellen van een begroting.
 • Stap 4: indienen van de subsidieaanvraag.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

De specialisten van Nehem werken bij het aanvragen van de MDIEU-subsidie nauw samen met PNO Consultants. Ze kunnen u bij alle stappen en op verschillende manieren ondersteunen bij uw ambities op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Deze ondersteuning bestaat uit: het uitvoeren van de gevraagde bedrijfsanalyse en het ontwikkelen van de MDIEU-aanvraag (opstellen activiteitenplan, opstellen begroting en indienen aanvraag).

Daarnaast heeft Nehem ook specialisten in dienst die u kunnen ondersteunen bij de uitvoering van (onderdelen van) uw project. Hierbij  gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar de kennis- en ontwikkelbehoefte en leercultuur in uw organisatie; het ontwikkelen van interventies voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO); bewustwording en voorlichting over vitaliteit/duurzame inzetbaarheid; het ontwikkelen van een beleid voor vitaliteit/duurzame inzetbaarheid en het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van beleid rondom diversiteit en inclusie.

Meer weten?

Contact opnemen naar aanleiding van dit artikel met een van onze consultants? Bel 088-8381381 of stuur een bericht. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.