ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Nehem ondersteunt in alle fasen van RIF-subsidietraject

Voor mbo’s is het weer mogelijk om in 2023 RIF-subsidie aan te vragen: met behulp van deze subsidie werkt u aan het verbeteren van de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt. Nehem biedt ondersteuning in alle fasen van een RIF-traject, en nu in het bijzonder bij het opstellen van een voortgangsrapportage.

RIF: eerstkomende aanvraagronde in januari

Recent heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nieuwe RIF-aanvraagrondes voor 2023 aangekondigd. Ambitieuze mbo’s zijn nu druk bezig met het voorbereiden van een aanvraag voor de eerste ronde van het Regionaal Investeringsfonds mbo die loopt van 1 tot en met 31 januari. Nehem helpt u graag bij het opstellen van een aanvraag, maar biedt ook ondersteuning bij alle andere belangrijke activiteiten tijdens en na afloop van een RIF-traject. Op dit moment speciaal bij het opstellen van voortgangsrapportages.

Groep studenten in een klaslokaal

Full-service: van aanvraag tot eindrapportage

De full-service die Nehem biedt, betreft het complete RIF-traject. Het is ook mogelijk dat u gebruikmaakt van specifieke onderdelen. We zetten het complete RIF-traject en hoe Nehem daarin ondersteuning biedt voor u op een rij:

 • Schrijven en begeleiden van de aanvraag:
  We begeleiden het aanvraagproces en helpen met het schrijven van de regiovisie, het opstellen van het project- en activiteitenplan, het vinden van partners en het samenstellen van het samenwerkingsverband. Daarnaast ondersteunen we bij het beoordelingsproces en het opstellen van de begroting.
 • Projectmanagement:
  Bij de uitvoering van het RIF-project vervullen we de rol van projectleider. Dit betekent dat we het project aansturen en begeleiden met alle zaken die hierbij komen kijken.
 • Compliance:
  We helpen met de verantwoording van het project. Het gaat hierbij onder meer over het aantal bestede projecturen en de cofinanciering, dat wil zeggen dat deel van de totale projectkosten dat de projectpartners zelf financieren.
 • Opstellen van de voortgangsrapportage:
  Wanneer een RIF-project twee jaar onderweg is, moeten projectpartners een voortgangsrapportage aanleveren. Wij helpen met het schrijven daarvan. Dit is een essentieel onderdeel en cruciaal voor het welslagen van het project. Aan de hand van interviews en eventueel een enquête brengen wij het volgende in beeld:
  • een uitgebreid evaluatieverslag
  • de meerwaarde en het draagvlak van de samenwerking
  • de voortgang van het project
  • de projectresultaten en een vooruitblik naar de volgende projectjaren. Hierbij hoort ook een gedetailleerd activiteitenplan en een aangescherpte begroting.

NB Wanneer we betrokken zijn bij de uitvoering van projecten, bijvoorbeeld in de rol van projectleider, is het schrijven van een voortgangsrapportage minder werk, en dus aantrekkelijker voor u, omdat we al op de hoogte zijn van alle processen.

 • Opstellen van de eindrapportage:
  Na vier jaar helpen we u bij het schrijven van de eindrapportage. Dit is een vergelijkbaar proces als bij de voortgangsrapportage.

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan nieuwe onderwijsinnovaties, en bent u daarvoor op zoek naar een passende subsidie? De experts van Nehem helpen u graag verder. Bijvoorbeeld met het opstellen van een succesvolle subsidieaanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. Goed om te weten dat Nehem bij meerdere succesvolle aanvragen voor grote samenwerkingsprojecten betrokken is geweest. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van de subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratieve/financiële ondersteuning).