ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

SLIM-subsidie 2020 aanvragen

Op dinsdag 1 september aanstaande start de tweede aanvraagronde voor de SLIM-subsidie. Deze subsidieregeling biedt individuele mkb-ondernemingen tot wel 80% subsidie met een maximum van 24.999 euro als ze investeren in een Leven Lang Ontwikkelen. Maar: wat is dat nu eigenlijk? En willen mkb-ondernemingen wel investeren in het ontwikkelen van mensen in deze onzekere tijden als gevolg van de coronapandemie?

SLIM-subsidie specifiek voor ondernemers in het mkb

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-bedrijven die het ‘levenslang ontwikkelen’ voor hun personeel willen verbeteren. Maar: wat wordt daaronder eigenlijk verstaan? De SLIM biedt in elk geval géén opleidingsbudget voor het volgen van trainingen of cursussen. De subsidie is bedoeld voor andere verbeteringen die ervoor zorgen dat uw personeel zich kan blijven ontwikkelen op de werkvloer. Bijvoorbeeld via het geven van loopbaanadviezen of het via praktijkleren up-to-date houden van werknemersvaardigheden. Maar hoeveel ondernemingen hebben nu tijd en gelegenheid om inspanningen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen te doen? Is de Corona-crisis een goede reden om niets te doen of juist om alles uit de kast te halen? Wat blijkt, in veel scenario’s is een SLIM-project erg opportuun!

Krimp vraagt om herbezinning op werkprocessen en vaardigheden

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven het afgelopen half jaar te maken gehad met een forse terugval van de omzet, winst en productie, en daarmee ook met ontslagen. Het vertrek van (grote groepen) medewerkers heeft gevolgen voor de organisatie en de werknemers die achterblijven. Hoe gaan we om met de nieuwe situatie? Moeten we werkprocessen opnieuw inrichten? Welke kennis is met deze medewerkers verdwenen? Hoe zorgen we ervoor dat alle medewerkers over de juiste competenties beschikken om het werk voort te zetten met minder mensen? Vragen die heel goed binnen een gesubsidieerd SLIM-project beantwoord kunnen worden.

Er zijn ook veel bedrijven die juist een toename in de vraag naar hun producten of diensten hebben ervaren. Bovendien hebben veel ondernemingen ingespeeld op de voor hen nieuwe vraag naar producten en diensten. Dat brengt vaak ook behoefte aan nieuwe competenties met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat je deze nieuwe kennis snel verwerft? En welke kennis is dat precies? Beschik je wellicht al over een deel van die kennis en kunnen werknemers misschien van elkaar leren? Ook dit zijn trajecten die de SLIM-subsidie financiert.

SLIM aan de slag

Herkent u zich in deze uitdagingen en wilt u ermee aan de slag? Waarschijnlijk is de SLIM-subsidie dan wat voor u. Nehem helpt u graag bij de formulering van uw levenslang leren-plannen en het aanvragen van de subsidie. Bovendien heeft Nehem diverse instrumenten ontwikkeld, waarmee uw plannen concreet kunnen maken:

  • De Kennismonitor©
    Wat voor kennis heeft uw bedrijf nodig in de toekomst? En hoe is het dit jaar gesteld met die kennis? Nehem brengt dit alles in kaart en ontwikkelt een concreet actieplan voor kennisontwikkeling en deling.
  • Kennishouvast!
    Vertrekt er een werknemer? Een van onze adviseurs interviewt deze leaving expert. De opbrengst van het gesprek geeft zicht op de specifieke en cruciale kennis van deze persoon. Nehem reikt u praktische tools aan om deze kennis over te dragen aan collega’s en te borgen in uw organisatie.
  • Aan de slag met de leercultuur
    Nehem deed onderzoek naar factoren die bijdragen aan een positieve leercultuur. Maar: elk bedrijf is anders Met deze kennis kijken we naar uw organisatie, brengen we in kaart wat u kunt versterken en formuleren we praktische adviezen, waarmee u aan de slag kunt.

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.