ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Learning Community BIM5: SLIM-project in uitvoering

Gepubliceerd op: 30 november 2023 | Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2024

De SLIM-regeling ondersteunt projecten die een leercultuur binnen het mkb stimuleren. Nehem helpt organisaties en samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van projecten. Ook speelt Nehem regelmatig een rol in de uitvoering en verantwoording. Bijvoorbeeld door het doen van onderzoek of het geven van onderwijskundig advies. Roos van der Velden en Lianne Groen vertellen over hun bijdrage aan het ambitieuze project Learning Community BIM5.

Wat is het SLIM-project Learning Community BIM5?

Het SLIM-project Learning Community BIM5 opereert onder de vlag van Talentencampus Oss. In dit project werken drie opleidingsbedrijven en een mbo-instelling met elkaar aan het stimuleren en organiseren van het leren en ontwikkelen van medewerkers. In het bijzonder medewerkers van opleidingsbedrijven in de (af)bouw- en installatiesector. Dit doen zij door middel van het opzetten van een Learning Community waarin ze verschillende thema’s oppakken. Dit kan gaan over de ontwikkeling van de medewerkers van de lidbedrijven, toepassing van nieuwe kennis of technologie, maar ook ondersteuning in organisatorische zin.

De deelnemende projectpartners zijn:

Waaruit bestond de ondersteuning van Nehem?

Het SLIM-project heeft drie programmalijnen:

  1.     doorlichting van de onderneming
  2.     verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  3.     ontwikkelen van een learning community.

Na toekenning van de SLIM-subsidie hebben Nehem-adviseurs Roos en Lianne voor het samenwerkingsverband de eerste programmalijn uitgevoerd: het doorlichten van de ondernemingen van de verschillende partners.

Roos: “We hebben vier organisaties doorgelicht met behulp van de Kennismonitor. Met als resultaat vier aparte adviesrapporten voor het aanpakken van de organisaties. Het was leuk om er in gesprekken met medewerkers achter te komen hoe zij aankijken tegen leren en ontwikkelen.”

Lianne vult aan: “Het mooie aan onze Kennismonitor is dat we dit instrument op maat kunnen aanpassen. In dit project voerden we de Kennismonitor apart uit voor elke projectpartner, waarbij elke keer een ander vraagstuk centraal stond. Daarbij hebben we de aanpak en benadering van het vraagstuk afgestemd op de behoefte van elke partner. Gedurende het onderzoek kwamen we er echter achter dat bij alle partners vergelijkbare thema’s een rol spelen. Onze bevindingen hierover kwamen daardoor mooi samen in het advies dat we de partners konden meegeven voor het doorontwikkelen van de methode: de Learning Community.”

Welke SLIM-thema’s spelen een rol?

Voorbeelden van SLIM-thema’s die bij verschillende projectpartners terugkwamen, zijn:

  • de veranderende student
  • de benodigde kennis en skills om de laatste ontwikkelingen in de sector bij te houden of te vertalen naar goed onderwijs
  • het samenwerken met lidbedrijven voor een leven lang ontwikkelen.

Wat vinden de projectpartners?

Michel van den Burg en Ilonka van der Heijden doen het programmamanagement voor het Learning Community BIM5 project:

“Zowel bij de projectaanvraag als bij de uitvoering van programmalijn 1 hebben we veel gehad aan de expertise van Nehem. Nehem is goed thuis in het schrijven van de stukken die nodig zijn voor, in dit geval, een SLIM-aanvraag. We kenden Nehem nog vanuit een vorig project (een RIF-project). Het wederzijdse vertrouwen en het bouwen op elkaars expertise liepen feilloos in elkaar over in dit project. Vanaf het moment dat we operationeel waren, hebben we in programmalijn 1 veel geleerd van de onderzoeksexpertise van Nehem. Die samenwerking was nieuw voor ons, maar zeker ook voor herhaling vatbaar.”

Structuur en korte lijntjes

“Onze grootste klus ligt voor de SLIM bij het ontwikkelen van de Learning Community. Daar zijn heel veel hands-on-meters te maken in het opzetten van allerhande kennisdelingssessies en het ontwikkelen van onderwijs in bijvoorbeeld Open Badges. Door de ondersteuning vanuit Nehem hebben wij letterlijk en figuurlijk de ruimte om heerlijk creatief hiermee bezig te mogen zijn. Geweldig! Naast al het bovenstaande helpt Nehem ons ook om structuur aan te brengen en te houden in het project. Via hun partner ffiqs brengen we onze urenregistratie en financiën in orde. Nehem is een projectondersteuner waarop we heerlijk kunnen en mogen leunen. De lijntjes zijn enorm kort, net als hun reactietijd.”

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.