ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Nehem helpt met Kennismonitor bij uitvoering van uw SLIM-project

01-09-2022

Voor mkb’s is het vanaf 1 september weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen: met behulp van deze subsidie werkt u aan het verbeteren van de leercultuur in uw bedrijf. Krijgt u straks hopelijk SLIM-subsidie? Nehem helpt u graag met haar Kennismonitor en leercultuur-onderzoek bij de uitvoering van uw project!

Kennismonitor en onderzoek leercultuur

Doordat veel sectoren zich in rap tempo ontwikkelen, blijft het een uitdaging voor medewerkers om hun kennis, competenties en vaardigheden up-to-date te houden. De SLIM-subsidie helpt hierbij en stelt bedrijven in staat om het ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van werknemers in de onderneming mogelijk te maken. Met een eventuele SLIM-subsidie op zak, moet u straks aan de slag met de uitvoering van uw project. Nehem is u hierbij graag van dienst. Met behulp van onze Kennismonitor geven wij:

  • inzicht in welke kennis, competenties en vaardigheden uw medewerkers nu en in de toekomst nodig hebben 
  • concrete adviezen om in de kennis-, competentie-, en vaardigheidsbehoefte te voorzien. 

Wanneer uw medewerkers over de juiste kennis, competenties en vaardigheden beschikken, blijft het van belang om dit up-to-date te houden. Hiervoor is een goede leercultuur essentieel. Door onderzoek te doen naar de leercultuur binnen uw organisatie brengt Nehem de volgende zaken in kaart:

  • de huidige stand van de leercultuur 
  • hoe u de leercultuur kunt verbeteren. 

Proces Kennismonitor en onderzoek leercultuur

Bij onze aanpak hanteren we de volgende vier stappen:

  • planning en deskresearch
  • interview met directie en HR 
  • interviews/werksessies met medewerkers
  • analyse, rapportage en presentatie.

Ondersteuning bij implementatie

Na het inzichtelijk maken van de kennis-, vaardigheids-, en competentiebehoefte en/of het in kaart brengen van de huidige stand van de leercultuur, geeft Nehem concrete en praktisch toepasbare adviezen. Maar het houdt niet op hierbij! Nehem ondersteunt u namelijk ook bij de implementatie van deze adviezen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van leerinterventies. Zo zorgen we er samen voor dat de adviezen omgezet worden in concrete acties en begeleiden we u bij de uitvoering van deze acties. Omdat dit bedrijfsspecifiek is, is de werkwijze die wij hierbij hanteren altijd op uw situatie toegespitst.

Meer weten?

Wilt u aan de slag met leren en ontwikkelen in uw organisatie? De experts van Nehem helpen u graag verder. Geïnteresseerd? Bekijk de factsheet voor een handzaam overzicht en direct contact met een consultant.

Meer weten?

De experts van Nehem helpen u bij het inzichtelijk maken van de kennis-, vaardigheids-, en competentiebehoefte in uw organisatie. Zo ook van de huidige stand van de leercultuur. Vervolgens geven ze concrete en praktisch toepasbare adviezen. Belangstelling? Neem contact op via 088-8381381 of het contactformulier: