ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd
Project regionale aanpak VSV

Project regionale aanpak VSV

De meeste jongeren doorlopen hun schoolloopbaan zonder al te veel problemen en ronden het af met een diploma. Helaas is dat niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Jongeren die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie, worden voortijdig schoolverlaters...
Manpower planning Curaçao

Manpower planning Curaçao

Curaçao heeft te kampen met een voortdurende economische krimp met als gevolg een grote jeugdwerkloosheid. Daarom heeft de regering beleid ontwikkeld voor groei en verbetering. De verwachte groei vraagt om acties op de lokale arbeidsmarkt. Het is daarom van groot...